Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind

Sommige mensen kunnen hun financiën niet zelf regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of dementerenden, maar soms ook psychiatrische patiënten. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd om deze mensen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen te beschermen.

Rechtbank

Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Wie is de bewindvoerder?

In principe kan de bewindvoerder iedereen zijn, met uitzondering van mensen die zelf onder bewind staan. Je hebt er geen speciale opleiding voor nodig, maar bestaan wel opleidingen voor.  Als de persoon die onder bewind gesteld wordt zelf iemand aanwijst die hij of zij als bewindvoerder wil hebben, volgt de rechtbank over het algemeen deze keuze. In de praktijk is de bewindvoerder dan vaak een familielid of de partner van de onder bewind gestelde.
Dit hoeft echter niet, er zijn ook professionele bewindvoerders die gevraagd kan worden dit op zich te nemen. Zorginstellingen hebben soms een stichting met vrijwilligers die, als dat nodig is, de bewindvoering van hun clienten verzorgen. Wie tot bewindvoerder gekozen wordt is een belangrijke keuze, want een goede bewindvoerder kan veel rust geven, maar een slechte bewindvoerder geeft veel onrust. Een lijst met professionele bewindvoerders kan worden gevraagd bij de rechtbank.

Wat doet de  bewindvoerder?

Allereerst moet de bewindvoerder, binnen drie maanden na de benoeming door de rechtbank, een beschrijving maken van alles wat onder het bewind is gesteld: inkomen, spaargeld, schulden etc. Die beschrijving moet naar de rechtbank gestuurd worden. De bewindvoerder verzorgt ook zaken als;

 • het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag
 • het aanvragen van een uitkering
 • het aanvragen van kwijtschelding van gemeentebelasting
 • het onderhouden van contacten met instanties
 • het betalen van vaste lasten
 • een afbetalingsregeling treffen bij schulden
 • het verzorgen van de belastingaangifte

Verantwoording

De bewindvoerder moet ieder jaar verantwoording afleggen aan de rechtbank. In die verantwoording moet de bewindvoerder aangeven:

 • ontvangen inkomsten
 • vaste lasten
 • af te betalen schulden
 • afbetaalde schulden
 • begin- en eindsaldo van het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd

Beloning van de bewindvoerder

De vergoeding voor de bewindvoerder is niet willekeurig, hier zijn tarieven voor vastgesteld. Als het inkomen van de onder bewind gestelde te laag is, kan hiervoor bijzondere bijstand worden aangevraagd.