Betalingsachterstanden stapelen zich op’

UTRECHT – Een groeiend aantal consumenten heeft moeite met het betalen van rekeningen.

Ruim 30 procent van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70 procent heeft meerdere soorten schulden, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Consumenten staan niet alleen rood, ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 had nog 56 procent van de mensen dergelijke problemen. De schulden lopen hierdoor in hoog tempo op, signaleert het instituut.

Niet alleen het aantal schulden is opgelopen, ook de hoogte van betalingsachterstanden is het afgelopen jaar verdubbeld. In 2010 had 4 procent een betalingsachterstand van 10.000 euro of meer. In 2011 was dat al 11 procent volgens de Monitor Betalingsachterstanden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitweg

Het Nibud merkt dat consumenten het moeilijk vinden een uitweg te vinden voor hun betalingsachterstanden. De organisaties hopen dat consumenten hierdoor sneller zelf aan de slag gaan om hun betalingsachterstand in te lopen.

Inzicht

Het het stappenplan krijgt de consument inzicht in zijn financiële toestand en hulp bij het oplossen van de schulden. De site adviseert bij het opzetten van een regeling met schuldeisers en biedt voorbeeldbrieven. De organisaties hopen dat consumenten hierdoor sneller zelf aan de slag gaan om hun betalingsachterstand in te lopen.

Bron: NU.nl 16-03-2012

Veertig procent huishoudens spaart te weinig

AMSTERDAM – Veertig procent van de Nederlandse huishoudens heeft geen of te weinig financiële buffers. Dit blijkt uit berekeningen van het Nibud.

Volgens het instituut voor budgetvoorlichting zouden huishoudens tenminste 3550 euro aan spaargeld moeten hebben als buffer voor onvoorziene uitgaven als het vervangen van televisie, koelkast of wasmachine. Heeft een huishouden ook een auto, dan is een nog grotere buffer nodig.

Het Nibud berekent dit bedrag voor eenpersoonshuishoudens. Een echtpaar heeft volgens het instituut minstens 4000 euro nodig, een gezin met twee kinderen 5000.

Veel huishoudens hebben dit geld echter niet achter de hand. Zo’n 20 procent van de huishoudens heeft geen enkele financiële buffer en nog eens 20 procent heeft een buffer van minder dan 2000 euro, blijkt uit het onderzoek dat het Nibud in samenwerking met ING uitvoerde.

Sparen

Zo’n 15 procent van de huishoudens spaart niet, 12 procent heeft helemaal geen spaarrekening.

Het blijkt vooral voor lagere inkomens (minder dan 1200 euro netto of tussen de 1200 en 1700 euro) lastig om te sparen. Ook voor alleenstaanden, laagopgeleiden, huurders en jongeren van 18-24 jaar is dit moeilijk.

Huishoudens met een koopwoning en een inkomen hoger dan 3000 netto per maand lukt het wel om structureel te sparen. Ook paren zonder kinderen, huishoudens met een koopwoning, vrouwen en ouderen boven de 65 jaar leggen bovengemiddeld geld opzij.

Een kwart spaart een vast bedrag per maand. Deze vaste spaarders leggen gemiddeld 9 procent van het maandinkomen opzij. De meeste huishoudens (40 procent) sparen echter onregelmatig.

Meer geld

Tegelijkertijd hebben de mensen die wel sparen, meer spaargeld dan voor de crisis. In 2006 had de helft van de huizenbezitters minstens 8500 euro op de spaarrekening staan. Dit bedrag is in 2011 gestegen naar minstens 17000 euro.

Het hebben van een buffer en om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen is wel een van de belangrijkste motieven om te sparen. Vaak sparen mensen ook voor hun kinderen en om iets na te kunnen laten. Het kopen van een woning of een bedrijf opzetten zijn ook belangrijke motieven om te sparen.

Bron: NU.nl 26-11-2012

Geen lening meer bij betalingsachterstand

AMSTERDAM – Voor consumenten met een flinke achterstand op bijvoorbeeld de huur wordt het binnenkort onmogelijk om nieuwe schulden aan te gaan.

Een landelijk voor registratie van betalingsachterstanden moet daar een stokje voor steken. Dat zegt Joke de Kock van de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) dinsdag in het AD.

Banken en kredietverleners halen hun gedragscodes aan en beginnen in 2012 nog met een proef om te voorkomen dat consumenten verzwijgen dat ze betalingsproblemen zoals bijvoorbeeld een huurachterstand hebben.

Tien jaar lang liepen de plannen voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden stuk op de in Nederland geldende privacyregels.

Toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens heeft de proef toegestaan, mits kredietverleners en banken inzage geven in mogelijke betalingsachterstanden van consumenten.

“Banken en kredietverstrekkers willen geen onverantwoorde en hoge kredieten verstrekken, maar het probleem is dat de consument niet altijd vertelt hij een betalingsachterstand heeft”, aldus De Kock. “Met een landelijk informatiesysteem kunnen we voorkomen dat mensen zich nog dieper in de schulden storten.”

Inzage

In de toekomst zal iemand die bijvoorbeeld op afbetaling een wasmachine wil kopen meer moeten overleggen dan enkel een loonstrookje. De verkoper moet de klant toestemming vragen om diens mogelijke schulden in te zien. Werkt de klant hier niet aan mee, dan kan hij naar de financiering voor de wasmachine fluiten.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) laat weten dat eind 2012 720.000 mensen een betalingsachterstand hebben. Daarin zijn nog geen huur- en belastingschulden opgenomen.

Centraal systeem

De bankensector onderzoekt of een centraal systeem van vroegsignalering van ”probleemschulden” uitvoerbaar is. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag laten weten.

De kredietverleners moeten volgens de NVB rekening kunnen houden met betalingsachterstanden, zoals bij huur en energie. Dat is nu niet het geval, waardoor mensen vaak diep in de schulden raken en het ene gat met het andere moeten vullen.

Met een centraal registratiesysteem kan dat worden voorkomen. ”Daar is alle reden voor, aangezien het aantal problematische schulden sterk groeit”, aldus een zegsman van de bankenkoepel.

Binnen enkele maanden is het volgens de NVB duidelijk of een dergelijk systeem kan worden doorgevoerd.

Bron: NU.nl 10-07-2012

4 op 5 bedrijven heeft personeel in geldnood

UTRECHT – Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel en dat heeft ook vergaande financiële gevolgen voor de ondernemingen. Vier van de vijf bedrijven (79 procent) hebben medewerkers in geldnood.

Dat blijkt uit een peiling donderdag van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en de koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland, Divosa.

De werkgevers krijgen veel verzoeken om voorschot op het loon en hebben steeds vaker te maken met ziekteverzuim van personeel met betalingsachterstanden.

Loonbeslag is het meest genoemde signaal dat iemand in financiële problemen zit. Maar ook kampen medewerkers met concentratieproblemen, hoofdpijn en stress en melden ze zich geregeld ziek of plegen fraude of diefstal op het werk.

Negen dagen

Het ziekteverzuim als gevolg van financiële problemen wordt door de helft van de werkgevers geschat op negen dagen of meer. Het verlies aan productiviteit schat de helft van de deelnemers aan het onderzoek in op zeker 20 procent.

Bij een fulltimebaan komt dat neer op één dag per week waarop de werknemer niet productief is. Dat kost het bedrijfsleven in totaal tientallen miljoenen per jaar. Met het verwerken van een loonbeslag is de salarisadminstratie bovendien een tot drie uur bezig, soms veel langer.

Signalen

Het Nibud roept werkgevers op goed te kijken en te luisteren naar de signalen die werknemers afgeven en zich goed voor te bereiden op deze problematiek. Een op de tien Nederlanders heeft grote schulden. De belangrijkste oorzaak van de financiële problemen is volgens de ondervraagde bedrijven een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding (67 procent).

Veel werknemers zouden slordig zijn in hun administratie (55 procent) of op te grote voet leven.

Aan de peiling van het Nibud namen ruim 600 ondernemingen deel, waaronder ook bedrijven in de sociale werkvoorziening. Het onderzoek vond plaats in september en oktober.

Bron: NU.nl 15-11-2012