Uitkeringsgerechtigde met schuld vindt moeilijker een baan

Uitkeringsgerechtigden met schulden komen veel moeilijker aan het werk dan uitkeringsgerechtigden zonder schulden.
Dat meldt UWV woensdag op basis van een onderzoek dat de uitkeringsinstantie liet uitvoeren.
Uitkeringsgerechtigden met schulden krijgen ook drie keer vaker een boete dan de groep zonder schulden. Dat komt doordat de groep met schulden de verplichtingen die bij uitkering horen niet nakomt.
De doorstroom van Wajongers (jonggehandicapten) met schulden naar werk, ligt 50 procent lager dan de doorstroom van hun lotgenoten zonder schulden. Voor de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de doorstroom 12 procent lager.
Ongeveer 10 procent van de 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden van UWV heeft te maken met enigerlei vorm van schulden. De schulden variëren van betalingsachterstanden tot beslaglegging op inkomsten. Vooral bij eenoudergezinnen en allochtonen komen schulden vaker voor.
Aandacht
Het hebben van schulden eist veel aandacht op, zorgt vaak voor stress en mogelijk ook angst. Dit belemmert het zoeken naar een baan. Uitkeringsgerechtigden met schulden zoeken vaak pas laat hulp vanwege schaamte en onderschatting van de problemen.
Ze zijn ook minder aantrekkelijk voor werkgevers. Zo krijgen werkgevers te maken met administratieve lasten wanneer sprake is van beslaglegging op inkomen. Ook is er een verhoogd risico op verzuim en verminderde productiviteit van werknemers met schulden, blijkt uit het onderzoek.
De onderzoeksresultaten zijn voor UWV aanleiding om een actievere rol te spelen bij het signaleren van schulden. De organisatie laat ook een vervolgonderzoek doen, waarbij ook de effecten van het doorverwijzen naar de gemeente onder de loep worden genomen. Gemeenten hebben een wettelijk taak om mensen met schulden te helpen.
Bron: Nu.nl 15-04-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *