Steeds meer agenten met financiële problemen

Steeds meer agenten met financiële problemen kloppen aan bij het sociaal fonds voor de politie.
Dat blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door de politie.
In de eerste zes maanden van dit jaar waren het er bijna honderdtachtig, terwijl het er in heel 2013 nog geen honderddertig waren.
Het sociaal fonds van de politie is ingesteld om politiemensen te ondersteunen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn gekomen.
In de eerste helft van 2015 hebben ook nog eens ruim honderd agenten met schulden te maken gekregen met inhoudingen op hun salaris. Deurwaarders, zorgverzekeraars en de Belastingdienst lieten het vaakst loonbeslag leggen.
Onduidelijk
Of het totale aantal politiemensen met financiële problemen stijgt of afneemt, is uit de cijfers niet goed op te maken. De manier van registreren van loonbeslagen is dit jaar veranderd.
Volgens de oude manier van tellen lag het totale aantal politiemensen dat geld uit het fonds kreeg of te maken kreeg met loonbeslag in 2012 en 2013 rond de zevenhonderd. Cijfers over 2014 ontbreken.
Impact
Voorzitter Gerrit van de Kamp van de grootste politiebond ACP benadrukt dat de impact van schulden groot is en dat de problemen lang niet altijd door eigen schuld ontstaan. Volgens hem zijn er meer politiemensen met financiële problemen dan uit de cijfers blijkt.
”Dit moet een halt worden toegeroepen. Politiemensen worden anders vatbaar voor zaken die je niet wilt.” Hij wijst bijvoorbeeld op het veiligheidsrisico van agenten die omkoopbaar worden.
Oorzaken
De politie, met meer dan zestigduizend werknemers, registreert niet wat de oorzaken zijn van de schulden. Volgens een woordvoerder is het vaak een combinatie van factoren.
Het kan zijn dat agenten te weinig inkomsten hebben in verhouding tot de vaste lasten. Maar ook komt het voor dat de inkomsten voldoende zouden moeten zijn, maar dat er te veel wordt uitgegeven.
Voor zover bekend zijn dit jaar drie agenten met schulden ontslagen. Dat kan gebeuren als een agent afspraken over het aflossen van de schulden niet goed nakomt.
Bron: Nu.nl 16-09-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *