Tips

Signalen van (dreigende) financiële problemen bij medewerkers.

 • voorschot op salaris of vakantiegeld vragen;
 • al vrij snel in het jaar vragen om uitbetaling bovenwettelijke dagen;
 • tussentijds om salarisverhogingen vragen;
 • ziekteverzuim.
Dit zijn signalen die je makkelijker kunt oppakken maar door goed op de hoogte te zijn van persoonlijke omstandigheden kun je ook veel onderscheppen want achter elke voordeur speelt weer iets anders:
 • beëindiging relatie;
 • ziekte of overlijden van partner of naaste verwanten;
 • ontslag partner;
 • minder werken echtgenote/echtgenoot door kinderen;
 • verslaving kinderen;
 • zelf verslaafd zijn;
 • dubbele woonlasten i.v.m. nog niet verkocht huis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *