Mensen vragen vaker om hulp bij schulden

UTRECHT – Steeds meer mensen stappen naar de rechter om van hun schulden af te komen. Het aantal verzoeken voor schuldsaneringen is in een paar jaar tijd geëxplodeerd.

Reden is de recessie, aldus de Raad voor Rechtsbijstand.

In 2008 kregen de rechtbanken in Nederland 11.384 verzoeken voor schuldsanering binnen. In 2011 vroegen 21.114 mensen om hulp. Dat is een stijging van meer dan 85 procent.

Voor 2012 verwacht de raad tot zijn eigen verbazing een lichte daling. Han von den Hoff, manager schuldsanering bij de Raad voor Rechtsbijstand, denkt iets onder de 20.000 aanvragen uit te komen. ”Daar begrijp ik niets van, alle seinen in de economie staan op rood.”

Gemeente

Zo kloppen steeds meer mensen aan bij hun gemeente voor hulp. Dat is vaak een eerste stap naar de schuldsanering. Het aantal saneringen zou daarom mee moeten stijgen, want ”we hebben geen aanwijzingen dat gemeentes er tegenwoordig beter in slagen om mensen uit de problemen te helpen”.

De nood is het hoogst in Rotterdam en omgeving. Sinds 2008 is het aantal aanvragen daar met maar liefst 249 procent gestegen. Ook Leeuwarden, Dordrecht, Den Haag, Zutphen en Haarlem zagen het aantal verzoeken meer dan verdubbelen.

Limburg doet het naar verhouding het minst slecht. In Maastricht is het aantal aanvragen ‘slechts’ 25 procent gestegen, in Roermond 33 procent.

Baan

De schuldsanering is bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen. Sommigen zijn bijvoorbeeld hun baan kwijtgeraakt door een massaontslag. Anderen hebben een nieuw huis gekocht, maar raken hun oude woning aan de straatstenen niet kwijt en bezwijken onder de dubbele lasten.

Tijdens een sanering controleert een bewindvoerder 3 tot 5 jaar lang de geldzaken van mensen met schulden. Die moeten van het absolute minimum leven, elke cent extra gaat naar de schuldeisers.

Daar staat tegenover dat schuldeisers tijdens een sanering geen beslag kunnen leggen op bezittingen. Rust in de tent moet de mensen de kans geven om orde op zaken te stellen.

Verplichtingen

Als de schuldenaren zich tijdens de sanering aan hun verplichtingen houden, vervallen de schulden die nog openstaan. De mensen zijn dan verlost van het juk.

Bron: NU.nl 18-12-2012

Betalingsachterstanden stapelen zich op’

UTRECHT – Een groeiend aantal consumenten heeft moeite met het betalen van rekeningen.

Ruim 30 procent van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70 procent heeft meerdere soorten schulden, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Consumenten staan niet alleen rood, ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 had nog 56 procent van de mensen dergelijke problemen. De schulden lopen hierdoor in hoog tempo op, signaleert het instituut.

Niet alleen het aantal schulden is opgelopen, ook de hoogte van betalingsachterstanden is het afgelopen jaar verdubbeld. In 2010 had 4 procent een betalingsachterstand van 10.000 euro of meer. In 2011 was dat al 11 procent volgens de Monitor Betalingsachterstanden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitweg

Het Nibud merkt dat consumenten het moeilijk vinden een uitweg te vinden voor hun betalingsachterstanden. De organisaties hopen dat consumenten hierdoor sneller zelf aan de slag gaan om hun betalingsachterstand in te lopen.

Inzicht

Het het stappenplan krijgt de consument inzicht in zijn financiële toestand en hulp bij het oplossen van de schulden. De site adviseert bij het opzetten van een regeling met schuldeisers en biedt voorbeeldbrieven. De organisaties hopen dat consumenten hierdoor sneller zelf aan de slag gaan om hun betalingsachterstand in te lopen.

Bron: NU.nl 16-03-2012

Geen lening meer bij betalingsachterstand

AMSTERDAM – Voor consumenten met een flinke achterstand op bijvoorbeeld de huur wordt het binnenkort onmogelijk om nieuwe schulden aan te gaan.

Een landelijk voor registratie van betalingsachterstanden moet daar een stokje voor steken. Dat zegt Joke de Kock van de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) dinsdag in het AD.

Banken en kredietverleners halen hun gedragscodes aan en beginnen in 2012 nog met een proef om te voorkomen dat consumenten verzwijgen dat ze betalingsproblemen zoals bijvoorbeeld een huurachterstand hebben.

Tien jaar lang liepen de plannen voor een Landelijk Informatiesysteem Schulden stuk op de in Nederland geldende privacyregels.

Toezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens heeft de proef toegestaan, mits kredietverleners en banken inzage geven in mogelijke betalingsachterstanden van consumenten.

“Banken en kredietverstrekkers willen geen onverantwoorde en hoge kredieten verstrekken, maar het probleem is dat de consument niet altijd vertelt hij een betalingsachterstand heeft”, aldus De Kock. “Met een landelijk informatiesysteem kunnen we voorkomen dat mensen zich nog dieper in de schulden storten.”

Inzage

In de toekomst zal iemand die bijvoorbeeld op afbetaling een wasmachine wil kopen meer moeten overleggen dan enkel een loonstrookje. De verkoper moet de klant toestemming vragen om diens mogelijke schulden in te zien. Werkt de klant hier niet aan mee, dan kan hij naar de financiering voor de wasmachine fluiten.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) laat weten dat eind 2012 720.000 mensen een betalingsachterstand hebben. Daarin zijn nog geen huur- en belastingschulden opgenomen.

Centraal systeem

De bankensector onderzoekt of een centraal systeem van vroegsignalering van ”probleemschulden” uitvoerbaar is. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag laten weten.

De kredietverleners moeten volgens de NVB rekening kunnen houden met betalingsachterstanden, zoals bij huur en energie. Dat is nu niet het geval, waardoor mensen vaak diep in de schulden raken en het ene gat met het andere moeten vullen.

Met een centraal registratiesysteem kan dat worden voorkomen. ”Daar is alle reden voor, aangezien het aantal problematische schulden sterk groeit”, aldus een zegsman van de bankenkoepel.

Binnen enkele maanden is het volgens de NVB duidelijk of een dergelijk systeem kan worden doorgevoerd.

Bron: NU.nl 10-07-2012